Současnost

Spolu s osadou Nové Tupadly jsme součástí obce Želízy.

Sitné najdete ve Středočeském kraji, severně od Prahy, mezi městy Mělník a Dubá.
Je zde 29 domů a žije 58 trvale žijících obyvatel.


Sitné je součástí Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.

Vzhledem k zachovalé lidové architektuře  byla obec v roce 1995 vyhláškou Ministerstva kultury prohlášena za vesnickou památkovou zónu.
Malebnost obce dokresluje dvousetletá památná lípa malolistá, křížek a zvonička na zahradě bývalé školy, křížek u silnice mezi domy čp. 17 a 19 a v nedalekých pískovcových skalách vytesaný Smírčí kříž a kaplička.